Powołanie członka Rady Nadzorczej

Powołanie członka Rady Nadzorczej
Friday, July 24, 2020

Raport bieżący nr 20/2020 z dnia 24 lipca 2020 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2020 r. otrzymał oświadczenie od Ministerstwa Aktywów Państwowych zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Paweł J. Majewski został powołany do Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Paweł J. Majewski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (MBA) na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym także z udziałem Skarbu Państwa. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe na kierowniczych stanowiskach m.in. w PETROLOT Sp. z o.o. (obecnie ORLEN Aviation Sp. z o.o.), a także jako dyrektor Pionu Zarządzania Marżą Zmienną i Produkcją w PGNiG TERMIKA S.A. Pełnił również funkcję członka Zarządu w DO & CO Poland Sp. z o.o., wiceprezesa Zarządu Huty Stalowa Wola S.A. oraz prezesa Zarządu Airport Cleaning Service Sp. z o.o. Ponadto, pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Lotniczy Catering Service Sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych Jelcz Sp. z o.o. i ZEM Łabędy Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A.

Pan Paweł J. Majewski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Górnicki - Wiceprezes - Członek Zarządu ds. Inwestycji