Komunikat działu operacyjnego KDPW

Thursday, December 2, 2021

Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 2 grudnia 2021 r., w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą nr 679/13 z dnia 5 września 2013 r. Zarządu KDPW, w dniu 3 grudnia 2021 r w KDPW nastąpi rejestracja 25 018 akcji zwykłych na okaziciela serii C („Akcje Serii C”) oznaczonych kodem ISIN PLPHN0000014.

Akcje Serii C nabywane były w wyniku realizacji uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B Spółki zaoferowanych nieodpłatnie tym pracownikom spółek Warszawski Holding Nieruchomości, Intraco, Budexpo oraz Dalmor, którym stosownie do przepisów art. 36 i n. Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dn. 31 sierpnia 1996 r. przysługiwało prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów danej spółki. 

Łączna liczba akcji Spółki, po wprowadzeniu do obrotu Akcji Serii C, wyniesie 51 217 313.

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Mazurek - Prezes Zarządu

Tomasz Sztonyk - Członek Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi