Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Raport bieżący nr 17/2021 z dnia 4 października 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

test voba 1709

lorem ipsum Szymon nie patrz w ekran ;)

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 16/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

 

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 29 czerwca 2021 r.

 

Polish

Dywidenda za rok obrotowy 2020

Raport bieżący nr 15/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 7 w sprawie podziału zysku za rok 2020, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz przeznaczeniu kapitału zapasowego postanowiło o:

 

Polish

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

Raport bieżący nr 14/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Raport bieżący nr 13/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Raport bieżący nr 12/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Raport bieżący nr11/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na wniosek uprawnionego Akcjonariusza

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 10/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS