Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2 czerwca 2021 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 2 czerwca 2021 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o:

Polish

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 28 maja 2021 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 21 maja 2021 r. otrzymał od Pana Krzysztofa Zgorzelskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki ze skutkiem na dzień 28 maja 2021 r.

Polish

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 1 maja 2021 r.

Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądów i badań jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PHN S.A. za lata obrotowe 2021-2022 z możliwością przedłużenia okresu objętego badaniem o rok obrotowy 2023 oraz rok obrotowy 2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne      

Polish

BYDGOSZCZ (1st stage)

The PHN Group plans to build a housing complex which, in the first stage, will include the construction of three residential buildings with 179 apartments and the same number of parking spaces in underground garages.  The usable area will be ca. 9,500 sq.m.

• Location: Bydgoszcz, ul. Nakielska 53

Podmiot administrujący danymi: 
Completion: 
2023 (I ETAP)

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS