Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

Raport bieżący nr 27/2020 z dnia 30 września 2020 r.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów warrantów subskrypcyjnych w Spółce

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Polish

Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 10 września 2020 r.

Zawarcie umowy na realizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Kusocińskiego w Łodzi 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Polish

Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych

Raport bieżący nr 25/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.

Powołanie Członka Zarządu ds. Finansowych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka") informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały powołała z dniem 17 sierpnia 2020 r. Pana Krzysztofa Zgorzelskiego na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych.

Polish

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr 24/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 5 sierpnia 2020 r.

 

Polish

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 23/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Majewskiego.

Polish

Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2020 r.

Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 31 lipca 2020 r.

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 r. otrzymał oświadczenie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Aktywów Państwowych, zgodnie z którym, na podstawie § 32 ust. 2 Statutu Spółki, Pan Paweł Majewski zostaje odwołany z dniem 4 sierpnia 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

Polish

Paweł J. Majewski

Paweł J. Majewski took up his position on August 5, 2020.

Nabycie udziałów w spółkach realizujących inwestycję logistyczną w Parzniewie

Raport bieżący nr 19/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Nabycie udziałów w spółkach realizujących inwestycję logistyczną w Parzniewie

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że w dniu 9 lipca 2020 r. Spółka zawarła umowę sprzedaży udziałów z PARZNIEW PARTNERS B.V. z siedzibą w Amsterdamie (dalej „Sprzedający”), na podstawie której nabyła:

 

Polish

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS