Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 9 lipca 2020 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Przemysław Stępak

Przemysław Stępak took up his position on June 30, 2020.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka") podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 30 czerwca 2020 r.

1. SKARB PAŃSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH:

Polish

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Raport bieżący nr 16/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, wynoszącą trzy lata:

Polish

Dywidenda za rok obrotowy 2019

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dywidenda za rok obrotowy 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 r.

Raport bieżący nr 14/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Treść uchwał rozpatrywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Rezygnacja osoby zarządzającej

Raport bieżący nr 13/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 18 czerwca 2020 r. otrzymał od Pana Jacka Gdańskiego rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki ze skutkiem na dzień 18 czerwca 2020 r.

Polish

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący nr 12/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2020 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS