Newsletter PHN

Drogi Użytkowniku,

Nasz najnowszy Newsletter z aktualną ofertą wynajmu nieruchomości Polskiego Holdingu Nieruchomości jest gotowy do pobrania:

 

Pobierz

Newsletter PHN

Drogi Użytkowniku,

Nasz najnowszy Newsletter z aktualną ofertą wynajmu nieruchomości Polskiego Holdingu Nieruchomości jest gotowy do pobrania:

Pobierz

 

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2019 r.

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 1 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 49 852 593,55 PLN poprzez przeznaczenie:

Polish

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2019 r.

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r.

Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za 2019 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że 1 czerwca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 r. w kwocie 49 852 593,55 PLN poprzez przeznaczenie:

Polish

Newsletter PHN

Drogi Użytkowniku,

Nasz najnowszy Newsletter z aktualną ofertą wynajmu nieruchomości Polskiego Holdingu Nieruchomości jest gotowy do pobrania:

Zawarcie umów w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r.

Zawarcie umów w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną Emitenta

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne     

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że w dniu 25 maja 2020 r. spółka zależna Emitenta - PHN SPV 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN SPV 8”) zawarła ze spółką Fabryka Obrabiarek do Drewna Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej „FOD”):

Polish

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Raport bieżący nr 9/2020 z dnia 18 maja 2020 r.

Komunikat działu operacyjnego KDPW

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii E oraz data pierwszego notowania

Raport bieżący nr 8/2020 z dnia 15 maja 2020 r.

Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii E oraz data pierwszego notowania

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Newsletter

Sign up for the newsletter
to recive updates

sign up

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS