Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

Raport bieżący nr 7/2020 z dnia 12 maja 2020 r.

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Polish

Newsletter PHN

Drogi Użytkowniku,

Nasz najnowszy Newsletter z aktualną ofertą wynajmu nieruchomości Polskiego Holdingu Nieruchomości jest gotowy do pobrania:

 

Piotr Przednowek

Piotr Przednowek is a graduate of the Skarbek Graduate School of Business Economics, where he obtained the degree of Executive Master of Business Administration. He also completed post-graduate studies at the Kozminski University in Warsaw in the field of Human Resources Management for Personnel Managers.

MARINA YACHT PARK

Marina Yacht Park is a modern marina, which since the 2019 sailing season has made the Polish coast of the Baltic Sea even more attractive. With functional facilities tailored to the needs of the most demanding sailors and a state-of-the-art management and booking system, Marina Yacht Park is ideal for receiving yachts from Poland and abroad, and is friendly to permanent shipowners. 

Podmiot administrujący danymi: 
Completion: 
2019

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Raport bieżący nr 6/2020 z dnia 19 lutego 2020 r.

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Polish

Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju

Powołanie Członka Zarządu ds. Rozwoju

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka") informuje, że w dniu 7 lutego 2020 r. Rada Nadzorcza na mocy podjętej uchwały powołała z dniem 2 marca 2020 r. Pana Piotra Przednowka na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju.

Polish

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Polish

Rejestracja przez sąd zmian Statutu

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Rejestracja przez sąd zmian Statutu

Podstawa prawna: § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Polish

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

Polish

Pages

Subscribe to Wynajem biur i powierzchni biurowych, biura do wynajęcia Warszawa centrum, Mokotów - Polski Holding Nieruchomości S.A. Warszawa RSS